‘RIGHTS’ dan Prosedur

Dokumen perjanjian dan kerjasama sering digunakan untuk mengesahkan apa-apa yang dipersetujui dalam perbincangan.

Bahkan, sejarah Nabi juga menceritakan tentang adanya perjanjian antara Nabi dan pihak lain seperti Perjanjian Hudaibiyah.

Dalam konteks bisnes, dokumen perjanjian menunjukkan tatacara, mengandungi bahagian penerangan tugas dan tanggungjawab dan hak atau ‘rights’ pihak yang bersama dalam perjanjian.

Di dalamnya juga dinyatakan tatacara penyelesaian konflik dan penamatan perjanjian. Semua pihak dinyatakan hak/ ‘rights’ masing-masing dan tatacaranya.

Namun, ada sesetangah bahagian perlu dirujuk melalui dokumen yang lain.

Setiap dokumen yang sah mempunyai hakikat sebenar tentang perjanjian yang juga dikenali sebagai ‘spirit of the agreement’.

Contoh:

Perjanjian kerjasama antara francaisor dan francaisi ada menyatakan hak dan tatacara menjalani perjanjian.

Sekiranya ada perkara yang tidak disentuh di dalam perjanjian, maka ‘best practice’ dalam industri bisnes perlulah dirujuk.

Ada juga bahagian tertentu yang lain yang perlu dipatuhi termasuklah Akta Syarikat dan Akta Pekerja apabila adanya perkara berbangkit mengenai perkara berkaitan.

Perjanjian antara francaisor dan francaisi ada ‘spirit’nya yang tersendiri yang hanya difahami oleh pihak yang terbabit.

Share On Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

More Posts

Book Your 30-Minute Discovery on Personal and Business Potential Consultation NOW

Book Your 30-Minute Free Consultation

Anda Mempunyai masalah dalam perniagaan? Takut untuk membuat keputusan yang tepat?

Jangan risau! Kami akan berkongsi cara bagaimana maklumat sedia ada dalam syarikat/bisnes digunakan untuk merancang penambahbaikan dalam bisnes secara keseluruhan.

Dapatkan satu sesi konsultasi melalui telefon PERCUMA.

Download Free EBook

Download Free EBook

PENGURUSAN HR

Dapatkan 12 kandungan hal pengurusan bisnes pusat pendidikan dalam ebook ini. 

Ebook ini merupakan satu refleksi kepada kita sebagai seorang pengurus atau ‘owner’ pusat pendidikan. Dapatkan perspektif yang berbeza.

Tawaran ini sah sehingga 30.12.2020.
Download sekarang!

Buy EBook

Buy Our EBook Now!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.