RAKAN KONGSI. PEKERJA.

Apabila pekerja kita sudah berada dalam posisi rakan kongi, maka tatacara pengurusannya juga berbeza. Syarikat bisnes kita yang sedang berkembang, mesti mempunyai pelan untuk menerima rakan-rakan kongsi yang baru.

Apabila pekerja yang bagus dan berpotensi tidak ditawarkan atau diajak menjadi rakan kongsi, mereka akan cepat meninggalkan kita. Mereka akan menyertai syarikat lain atau bisnes lain.

Menawarkan ‘syer’ dalam syarikat bisnes kita yang sedia ada bukanlah satu-satunya cara untuk menjadikan pekerja kita itu sebagai rakan kongsi.

Contoh:

Puan A dari syarikat XYZ menawarkan kepada 2 orang pekerjanya untuk menjadi rakan kongsi. Puan A yang berbisnes di Kuala Lumpur,mahu membuka cawangan bisnes di utara yang berpusat di Pulau Pinang.

Maka Puan A dan 2 orang rakan kongsinya itu (pekerja) membuka syarikat baru bersama dengan nama Syarikat OSP.

Mereka bersetuju bahawa pemegangan saham syarikat adalah (Syarikat XYZ : Rakan 1 : Rakan 2 | 51 : 29 : 20).
Pembahagian keuntungan pula adalah ( 20 : 40 : 40).

Puan A menyatakan bahawa beliau akan melantik 3 orang Ahli Lembaga Pengarah mewakili Syarikat XYZ dalam syarikat OSP bersama Rakan 1 dan Rakan 2.

Kuasa Eksekutif diserahkan sepenuhnya kepada Rakan 1 dan Rakan 2.

Kesan SENARIO:

a. Puan A tidak terlibat dal am operas bisnes berbentuk ‘day-to-day’.

b. Rakan 1 dan Rakan 2 diberikan kuasa penuh atas perjalan syarikat bisnes di utara.

c. Rakan 1 dan Rakan 2 diberikan pembahagian keuntungan yang signifikan.

d. Rakan 1 dan Rakan 2 berkongsi sumber, peluang dan modal bersama Puan A atas platform syarikat XYZ yang sudah ‘established’.

e. Puan A boleh terus mengembangkan bisnes di Selatan dan kawasan lain, manakala Syarikat OSP (bersama rakan 1 dan rakan 2) fokus mengembangkan bisnes di utara.
.

Share On Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

More Posts

Book Your 30-Minute Discovery on Personal and Business Potential Consultation NOW

Book Your 30-Minute Free Consultation

Anda Mempunyai masalah dalam perniagaan? Takut untuk membuat keputusan yang tepat?

Jangan risau! Kami akan berkongsi cara bagaimana maklumat sedia ada dalam syarikat/bisnes digunakan untuk merancang penambahbaikan dalam bisnes secara keseluruhan.

Dapatkan satu sesi konsultasi melalui telefon PERCUMA.

Download Free EBook

Download Free EBook

PENGURUSAN HR

Dapatkan 12 kandungan hal pengurusan bisnes pusat pendidikan dalam ebook ini. 

Ebook ini merupakan satu refleksi kepada kita sebagai seorang pengurus atau ‘owner’ pusat pendidikan. Dapatkan perspektif yang berbeza.

Tawaran ini sah sehingga 30.12.2020.
Download sekarang!

Buy EBook

Buy Our EBook Now!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.