NOTA LATIHAN 1: Orang Dewasa Belajar

ORANG DEWASA BELAJAR

Apabila bercakap tentang belajar, kita semua setuju bahawa kita belajar sepanjang hidup kita. Tiada penamat untuk setiap individu itu belajar. Kita semua sentiasa belajar.

Dalam konteks latihan dan meningkatkan kemahiran, kita sering mengaitkan ‘belajar’ bagi orang dewasa melalui pelbagai kaedah. Antaranya ialah dengan menghadiri kelas latihan, seminar, bengkel, konferens dan banyak lagi.

Bagi jurulatih atau penyampai konten latihan, keperluan memahami bagaimana orang dewasa belajar diperlukan. Ini dapat memastikan ‘proses pembelajaran’ berlaku dengan baik.

Antara beberapa bahagian yang sering orang dewasa mahu ambil tahu dalam ‘proses belajar’ ini melibatkan perkara berkaitan dengan:

  • Pengetahuan

Ini adalah berdasarkan pengumpulan maklumat yang sudah dianalisa. Biasanya ia melibatkan maklumat, fakta, idea, peraturan, prinsip, langkah demi langkah untuk mencapai sesuatu dan seumpamanya.

Bagi pembelajaran (latihan) orang dewasa, konteks pendedahan dan penyampaiannya juga mengikut keperluan yang khusus dan lebih spesifik.

  • Kemahiran

Kemahiran boleh dipindahkan. Ini boleh dilakukan melalui latihan dan praktis yang berterusan bagi mencapai tahap kemahiran yang diperlukan.

Dalam aktiviti membina kemahiran atau memindahkannya, ia bermula dengan pengetahuan, aktiviti melakukannya (hands-on), terus melakukannya sebagai praktis dan mendapat input serta maklumbalas akan hasilnya.

Bagi menguasai setiap kemahiran, proses ini adalah perkara yang bersifat berterusan.

  • Sikap

Sikap boleh dibentuk dan diubah. Walaubagaimanapun, bagi orang dewasa, mereka perlu melalui proses mendapat pengetahuan dan dibantu dalam membina kemahiran untuk mendorong perubahan sikap.

Bagi orang dewasa, mengubah sikap memerlukan mereka mendapat maklumat dan pengetahuan yang cukup. Ini membolehkan mereka membina keyakinan tentang keperluan dan kepentingan sikap lama dibuang dan diubah kepada yang baru.

Antara cabaran besar kepada ketua atau jurulatih khususnya, ialah untuk membentangkan maklumat lama yang sudah diketahui dalam bentuk dan perspektif baru. Ini dapat mencabar kepercayaan dan pegangan sedia ada orang yang mahu diubah sikapnya itu.

Rutin yang dilakukan (habit) boleh membantu perubahan sikap kepada yang dikehendaki. Maka, perubahan dalam pembentukan budaya kerja juga akan berlaku dalam proses untuk mengubah sikap.

Sukar, tetapi boleh dilakukan.

****

Dalam konteks latihan sebegini, kita akan banyak membincangkan keperluan organisasi, syarikat atau ejensi yang mempunyai staf dan ahli kumpulan kerja yang pelbagai.

Memahami cara dan pendekatan bagi orang dewasa belajar dengan efektif, membolehkan usaha meningkatkan kemahiran dan penyampaian maklumat menjadi lebih lancar.

 

 

Share On Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

More Posts

Book Your 30-Minute Discovery on Personal and Business Potential Consultation NOW

Book Your 30-Minute Free Consultation

Anda Mempunyai masalah dalam perniagaan? Takut untuk membuat keputusan yang tepat?

Jangan risau! Kami akan berkongsi cara bagaimana maklumat sedia ada dalam syarikat/bisnes digunakan untuk merancang penambahbaikan dalam bisnes secara keseluruhan.

Dapatkan satu sesi konsultasi melalui telefon PERCUMA.

Download Free EBook

Download Free EBook

PENGURUSAN HR

Dapatkan 12 kandungan hal pengurusan bisnes pusat pendidikan dalam ebook ini. 

Ebook ini merupakan satu refleksi kepada kita sebagai seorang pengurus atau ‘owner’ pusat pendidikan. Dapatkan perspektif yang berbeza.

Tawaran ini sah sehingga 30.12.2020.
Download sekarang!

Buy EBook

Buy Our EBook Now!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.