NOTA LATIHAN 2 : Keperluan Latihan dalam Organisasi

KEPERLUAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

Setiap organisasi, tidak kira ‘for profit’ atau ‘non profit’, setiap satu mempunyai objektif masing-masing. Setiap oragnisasi juga punya misi dan visi yang mahu mereka capai dengan sasaran tempoh tertentu.

Bagi mencapai tujuan ini, mereka akan memerlukan sekumpulan manusia dengan pelbagai kemahiran, tahap, latar belakang dan identiti untuk bekerjasama. Peranan yang berbeza dimainkan untuk mencapai objektif khusus organisasi berkenaan.

Apabila ini berlaku, maka akan ada keperluan untuk:

  1. Menambah kemahiran yang tidak ada.
  2. Meningkatkan kemahiran sedia ada.
  3. Mengubah sikap (budaya) kepada yang ditetapkan oleh organisasi.

Perbezaan antara ‘apa yang ada’ dengan ‘apa yang diperlukan’ bagi mencapai objektif organisasi yang mahu dicapai inilah yang sering disebut sebagai ‘training gap’ atau ‘training need’. Ia melibatkan jurang yang perlu dikurangkan.

Bagi setiap organisasi, setiap unit atau bahagian akan melibatkan kumpulan tertentu. Ini memerlukan koordinasi kerja yang menjadikan hasil kemahiran berkumpulan lebih menyerlah. Secara langsung, ini dapat membantu mencapai sasaran organisasi dengan lebih cepat.

Apabila dilihat dalam konteks keperluan organisasi syarikat bisnes, sudah tentu ia menjadi kritikal dalam mencapai tahap produktiviti dan hasil yang dijangkakan. Ia juga melibatkan pencapai KPI yang sudah ditetapkan untuk dicapai.

Latihan ini melibatkan ‘proses belajar’ bagi ‘orang dewasa’. Pendekatan dan penyampaiannya memerlukan pendekatan yang perlu sesuai dengan ‘orang dewasa’ dan ‘jurang kemahiran’ yang perlu dikecilkan itu tadi.

Maka, bagi syarikat dan organisasi, latihan dan pengendalian proses orang dewasa belajar ini merupakan satu cara memastikan ‘keberkesanan organisasi’ dicapai. Keberkesanan organisasi pula melibatkan beberapa bahagian.

Latihan (sebagai proses orang dewasa belajar), mempunyai kesan yang spesisifk dalam beberapa bahagian  untuk pembangunan sebuah organisasi terutama syarikat bisnes.

 

 

Share On Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

More Posts

Book Your 30-Minute Discovery on Personal and Business Potential Consultation NOW

Book Your 30-Minute Free Consultation

Anda Mempunyai masalah dalam perniagaan? Takut untuk membuat keputusan yang tepat?

Jangan risau! Kami akan berkongsi cara bagaimana maklumat sedia ada dalam syarikat/bisnes digunakan untuk merancang penambahbaikan dalam bisnes secara keseluruhan.

Dapatkan satu sesi konsultasi melalui telefon PERCUMA.

Download Free EBook

Download Free EBook

PENGURUSAN HR

Dapatkan 12 kandungan hal pengurusan bisnes pusat pendidikan dalam ebook ini. 

Ebook ini merupakan satu refleksi kepada kita sebagai seorang pengurus atau ‘owner’ pusat pendidikan. Dapatkan perspektif yang berbeza.

Tawaran ini sah sehingga 30.12.2020.
Download sekarang!

Buy EBook

Buy Our EBook Now!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.