COACHING KHAS

“Business Growth Program”: 

Membangunkan Perniagaan Pendidikan Awal 
(Taska dan Tadika)

PESERTA

Mempunyai syarikat/entiti perniagaan yang sudah beroperasi lebih 3 tahun

Pendiri syarikat perniagaan pendidikan Awal

Kumpulan Pengurusan perniagaan

INFORMASI

BULAN PERTAMA : ASAS PERNIAGAAN YANG TERSUSUN (1)

Menetapkan semula rancangan dan model perniagaan.

Hala tuju perniagaan.

Menyediakan rancangan pengurusan kewangan.

BULAN KEDUA : ASAS PERNIAGAAN YANG TERSUSUN (2)

Menyediakan rancangan pengurusan operasi perniagaan.

Menetapkan ‘business formation’ dan ‘consistency’ dalam pengurusan.

BULAN KETIGA : PERNIAGAAN YANG MENGUNTUNGKAN (1)

Menyusun pelan pemasaran yang menjana pendapatan secara optimum.

Menyediakan rancangan kerja ‘Conversion’, ‘Closing’ dan pembelian berulang.

BULAN KEEMPAT : PERNIAGAAN YANG MENGUNTUNGKAN (2)

Menyediakan pakej produk dan perkhidmatan yang menghasilkan jualan yang optimum.

Memastikan proses kerja dan operasi untuk pencapaian kadar keuntungan dalam kadar yang maksimum.

BULAN KELIMA : MEMBINA KESTABILAN PENGURUSAN PERNIAGAAN (1)

Menyediakan rancangan untuk membangunkan ‘human capital’.

Menyusun keperluan SOP yang kritikal dalam pengurusan.

BULAN KEENAM : MEMBINA KESTABILAN PENGURUSAN PERNIAGAAN (2)

Menyediakan satu panduan khusus mengurus KPI.

Menyusun pelan tindakan untuk membangunkan sistem dalam pengurusan perniagaan dengan  spesifik.

YURAN COACHING

Yuran bulanan
(Due on every 1st of the month):
RM1000/syarikat
(untuk 2 orang)
Tempoh : 6 bulan
Jumlah besar yuran : RM6000
info.lifetractresources@gmail.com
018 967 8522

Call Us Now

018 967 8522